Školký časopis Ozveny

részletek, ďalej >>

Kiadványunk a 60. év alkalmából

részletek, ďalej >>

Alapítványunk!

a

Szlovák Iskoláért és Óvodáért Alapítvány

1999 óta sikeresen működik a szülők, támogatók segít-
ségével, tehetsé-
ges és rászoruló tanulóink érdeké-
ben.

Adószám:

18381748-1-04

Büszkeségeink

A „Szlovák Iskoláért és Óvodáért Alapítványt” 1999-ben Medvegy Pálné igazgató alapította.

részletek, ďalej >>

A nemzeti emlékhely és kegyeleti bizottság

felhívására tanulóink egy lelkes csoportja Csicselyné Korbely Zsuzsanna tanárnő vezetésével az Ótemetőben nyugvó jelentős szarvasi  személyeknek állított emléket.

a pályázat >>

Celostátna slovenská samospráva

Országos Szlovák Önkormányzat

Kapcsolódó pályázatok:
Az ismeretek nyomában
“Po stopách vedomostí”; Szlovákiában szlovákul

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

LSK Hungária Kft.

Tanuljon meg szlovákul

online!

 

Közzétett dokumentumaink:

Pedagógiai program

Szervezeti és működési sz.

Házirend

Közzétételi lista

Munkaprogram

MaYoR
Elektronikus Napló
Kattintson a linkre az elektronikus napló eléréshez!

Iskolánkban az 1949/50–es tanévben kezdődött el az oktató-nevelő munka. A nagy elődök egyik legfontosabb célkitűzését követjük mi is: az itt élő szlovák nemzetiség nyelvének és kultúrájának ápolását, megőrzését, a felnövekvő nemzedékre való örökítését.

Vyučovanie slovenského jazyka v Slovenskej základnej škole v Sarvaši je poslanie, ktoré vychádza z podstaty spoločenského prostredia mesta a jeho okolia. Zaistuje generačné spojenie v historickom vývine. Má pevnú väzbu na minulosť a súčasne vytvára podmienky pre zachovanie nielen jazyka, ale aj tých cenných fenoménov, ktoré sú znakom tu žijúcej spoločnosti. Sú to morálne hodnoty, ktoré sa odvíjajú od múdrosti predkov, ich poznania a spôsobu života.

Elérhetőségünk térképen 
   

Banket a rozlúčka so školou v Sarvaši

Tradíciou je v našej škole, že na konci roka ôsmaci pripravia pestrý program pre učiteľov, ktorí ich učili počas ôsmych rokov. Aj tento rok sa predstavili svojou nápaditosťou a kreativitou. V programe šikovne uviedli tanečnými choreografiami ich život v škôlke a postupne od 1. prvej triedy až 8. triedu. Rozlúčili sa so svojimi učiteľmi Zuzanou Korbelyovou Csicselyovou a Henrikom Osztroluczkim...

tovább (ďalej) >>

   
   

Deň slovenského slova a piesne v Dabaši-Šáre

Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) každoročne vypisuje celoštátnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy, Priestormi znejú piesne Slovákov v Maďarsku s osobitným dôrazom na výber piesne zo svojho regiónu a výber z tvorby poézie a prózy po slovensky píšucich autorov v Maďarsku a autorov zo Slovenska...

tovább (ďalej) >>

   
   

Žiacka samospráva – netradičný deň

Dňa 19. apríla si počasie zavtipkovalo so žiackou samosprávou v slovenskej základnej škole v Sarvaši. V tento deň sa konal netradičný deň, ktorý je už tradíciou veľa rokov...

tovább (ďalej) >>

   
   

„Szilkét a lekvárnak!"

Iskolánk a 2016/17. tanévben az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával tehetséggondozó programot indított, melyen azok a kerámia szakkörös tanulók vesznek részt, akik kiemelkedő vizuális készséggel és kézügyességgel rendelkeznek. A kiválasztás során arra törekedtünk, hogy minél több hátrányos helyzetű gyermeknek adjunk lehetőséget tehetsége kibontakoztatására.

tovább (ďalej) >>

   
   

Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia

Fašiangy sú súčasťou slovenskej tradície a symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím maškarných karnevalov. Fašiangový karneval, ktorý každý rok pravidelne organizuje aj Slovenská základná škola, materská škola a kolégium v Sarvaši, sa uskutočnil v piatok 24. februára v Športovej hale na ulici Alkotmány.

tovább (ďalej) >>

   
   

Farsang 2017

2017 február 24-én került megrendezésre iskolánk farsangi ünnepsége, melyen jókedvű táncos produkciókkal igyekeztünk elűzni a telet.

tovább (ďalej) >>

   
   

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera-Hronského

Pod týmto názvom sa v roku 1991 v mestečku Šaľa, práve keď bolo v kalendári meno Matej, zrodila súťaž v prednese slovenských povestí. Názov súťaž dostala podľa významného slovenského spisovateľa a matičného činovníka, zakladateľa a prvého predsedu zahraničnej Matice slovenskej Jozefa Cígera-Hronského...

tovább (ďalej) >>

   
   

Slovenský týždeň v sarvašskej slovenskej škole

Bohatý a pestrý program pripravili učitelia slovenského jazyka pre všetkých žiakov školy. Slovenský týždeň sa začal 14. novembra. V pondelok šiestaci robili brdovce. Cesto im pomáhala pripravovať skúsená členka Kultúrneho spolku sarvašských Slovákov -Vernosť pani Eržika Križanská. Žiaci boli rozdelení do skupín a pani učiteľka Zuzana Csicselyová ich usmerňovala a informovala o postupe prípravy...

tovább (ďalej) >>

   
   

Kto čo vie?

Žiacka samospráva v Slovenskej základnej škole v Sarvaši na deň Mikuláša organizovala finále kultúrnej prehkiadky Kto čo vie? Žiaci niektorých tried si už predpoludním navodili príjemnú atmosféru s prípravou mikulášov z prírodných materiálov. Takže navedená nálada už spĺňala svoj účel.

tovább (ďalej) >>

   
   

Stretnutie národností v Agárde

V dňoch 11. novembra až 13. novembra sa uskutočnilo zaujímavé národnostné stretnutie víťazov celoštátnych súťaží v Maďarsku. Pozvanie prijali úspešní žiaci a pripravujúci pedagógovia z celého Maďarska, ktorí sa v minulom školskom roku aktívne zúčastnili celoštátnych národnostných súťaží a získali popredné umiestnenia.

tovább (ďalej) >>

   
   

Várak földjén, a Felvidéken

2016 október elején a szarvasi Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 7. osztályos tanulói, a „Határtalanul!” program keretén belül egy gyönyörű és tartalmas kiránduláson vehettek részt Nyugat-Szlovákiában. A „Határtalanul!” a nemzeti összetartozás operatív programja, melyet azért hoztak létre, hogy segítse az anyaországi és a határon túli magyarok közötti kapcsolatok építését.

tovább (ďalej) >>

   
   

Slovenské literárne a kultúrne popoludnie

V programe Kultúrneho spolku sarvašských slovákov Vernosť v mesiaci október patrilo literárne a kultúrne popoludnie. Začiatkom októbra s úctou a láskou prijali pozvanie pani umelkyňa, herečka dr.Zuzana Dósová a pán umelec Michal Hanigovský. Knižnica Slovenskej základnej školy v Sarvaši sa zaplnila členkami spolku a hlavne mladými poslucháčmi...

tovább (ďalej) >>

   
   

Svetový deň chôdze

Nedostatočná fyzická aktivita najčastejšie v kombinácii s nesprávnou výživou sa spolupodieľa na vzniku chronických ochorení ako srdcovocievne, onkologické, metabolické ochorenia pohybového aparátu. Formy pohybu sú rozmanité, každý si môže vybrať, prispôsobiť čo najvhodnejšie a najprirodzenejšie svojmu veku, fyzickému i zdravotnému stavu. Telesný pohyb je prírodzenou súčasťou života...

tovább (ďalej) >>

   
   

Slovenský haluškový deň v Kondoroši

Oživiť tradície a poskytnúť možnosť vidieť a najmä ochutnať jednoduché a tradičné jedlá našich predkov, už deviaty rok poskytla reštaurácia Slnečný lúč v Kondoroši. Slovenská národnostná samospráva spolu so Slovenským klubom bola hlavnými orgnizátormi tohto podujatia. Na súťaž sa prihlásilo 21 skupín z Kondoroša, Čabačúdu, Sarvaša, Kétšoproňu a z blízkeho okolia...

tovább (ďalej) >>

   
   

Tök jó, hogy köztünk vagy…

Ősz eleji, az egyik legnépszerűbb családi napját tartotta szeptember 30-án pénteken a Szlovák Óvoda kollektívája. Hétfőtől kezdődően gyűltek a gömbölyű, hosszúkás, ovális töktermések az óvoda udvarán, ugyanis a XIII. Töknapra készültek. Sindelné Ábrahám Erika óvodapedagógus a megnyitó beszédében elmondta, hogy ez a népszerű szokás a magyar gazdasági élethez, a betakarításhoz kapcsolódott...

tovább (ďalej) >>

   
   

Týždeň mobility – cyklistický výlet k Bielemu jazeru

Aj tento rok v dňoch od 16. do 22. septembra bola kampaň, ktorej cieľom bolo podporovať udržateľné dopravné opatrenia. Úlohou bola výzva ľudí vyskúšať alternatívy dopravy. ..

tovább (ďalej) >>

   
   

Tradičné varenie slivkového lekváru

V Slovenskej základnej škole v Sarvaši v spolupráci s Kultúrnym spolkom sarvašských Slovákov- Vernosť je už tradíciou varenie lekváru. Tohto roku sa varil v troch kotlíkoch. Slivky ponukli viaceré rodiny a učitelia. Keďže počasie nedovolilo lupkanie sliviek na dvore, žiaci šiesteho ročníka v školskej aule vykôstkovali všetky slivky...

tovább (ďalej) >>

   
   

Bankett 2016

A szülők által szervezett iskolai bankett keretében búcsúztak el  nyolcadikos tanulóink egymástól, az iskolától és tanáraiktól. Színvonalas műsoruk keretében emlékeztek vissza az iskolában együtt eltöltött nyolc évre.

tovább (ďalej) >>

   
   

SILA TRADÍCIÍ – Národopisný tábor v Sarvaši

V Slovenskej základnej škole, materskej škole a kolégiu v Sarvaši sa v dňoch 17.- 24. júna uskutočnil národopisný tábor. Skoro 100 žiakov čakali každý deň veľmi zaujímavé a pestré programy...

tovább (ďalej) >>

   
   

Alapítványunk munkája a 2015/16-os tanévben

Alapítványunkat 1999-ben Medvegy Pálné, tiszteletbeli igazgató asszony hozta létre azzal a céllal, hogy az intézmény tárgyi eszközeit bővítse, az idejáró gyermekek mindennapjait színesebbé, maradandóbbá, élményekben, lehetőségekben gazdagabbá tegye. Támogatni akarta azokat a diákokat, akik a szlovák nyelv tanulása területén, illetve a szlovák nemzetiségi kultúra és hagyományok megőrzése érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtanak...

tovább (ďalej) >>

   
   

Po stopách slovenských dejateľov

V dňoch 2. a 3. júna sa žiaci Slovenskej základnej školy v Sarvaši vybrali na Slovensko. Cieľom boli pamätné miesta spojené so slovenskými dejateľmi a so slovenskou históriou. Projekt sa uskutočnil vďaka dotácii poskytnutej Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a finančnej podpory Slovenskej školy v Sarvaši. Prvá cesta viedla na Devín. Leží na sútoku riek Dunaj a Morava...

tovább (ďalej) >>

   
   

Priateľstvo bez hraníc

Spojiť príjemné s užitočným je ideálna myšlienka na prepojenie vzdelávania s reálnym poznávaním a upevňovaním priateľstiev medzi slovenskými žiakmi z iných krajín. Táto idea  sa zrodila v Slovenskej základnej škole v Sarvaši. 18.mája 2016 sa v sarvašskom Arboréte konala jedna z mnohých jarných akcií pre deti - Deň rastlín so zvieracím prekvapením. Žiaci školy sa pravidelne zúčastňujú na rôznych akciách mesta...

tovább (ďalej) >>

   
   

Nemzetiségi tanulók díjazása

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Általános Iskolai Nemzetiségi Tanulmányi Versenyei szóbeli fordulói áprilisban voltak. A szarvasi Szlovák Általános Iskola tanulói is szép eredményeket értek el felkészítő tanáraik- Alena Kosc, Frankó Anna - segítségével, szlovák nyelv és irodalomból Laluska Gergő 2. helyezést, szlovák népismeretből Papp Alexandra 2. helyezést, Arnóczki Szabina 3. helyezést.

tovább (ďalej) >>

   
   

Benefičný Bál 2016

2016 május 7-én tartotta iskolánk alapítványa immár hagyományos bálját, az iskola udvarán felállított sátorban. Az idei év témáját a négy alapelem adta, videónkban a báli műsor tekinthető meg.

Benefičný bál v Slovenskej škole v Sarvaši sa dňa 7.5.2016 niesol v znamení štyroch živlov. ŽIVLY a 12 znamení, mužský OHEŇ a VZDUCH, ženská VODA a ZEM ovládli myseľ, dušu a srdce.

tovább (ďalej) >>

   
   

A Magyarság Házában

2015 júniusában a szarvasi Szlovák Általános Iskola pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „Határtalanul!” elnevezésű programjára. Az eredményről még nem kaptunk értesítést, azonban érvényes pályázatunk lehetőséget adott arra, hogy mi, hetedik osztályosok Budapestre utazzunk, a Magyarság Házába.

tovább (ďalej) >>

 

   
   

Netradičný deň v Sarvaši

Každý školský rok sa v Sarvašskej slovenskej základnej škole, materskej škole a kolégiu koná netradičný deň. Žiacka samospráva v spolupráci s ôsmakmi sa aj teraz zodpovedne pripravovali na tento deň. V spolupráci so svojimi učiteľmi (Ildika Sztrepková, Zuzana Rómerová, Krisztina Kis-Osztroluczká, Zoltán Fonád a Tomáš Szklenár) ktorí boli hlavnými koordinátormi tohto vynikajúceho a v kruhu deti obľúbeného podujatia...

tovább (ďalej) >>

 

   
   

NYÍLT NAPOK A SZLOVÁK ISKOLÁBAN

2016. március 2-3-án 8:00-11:45-ig, ill. 13:45-18-ig NYÍLT NAPOT tartunk az iskolában, melyre szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és leendő 1. osztályosokat. Az érdeklődők képet kaphatnak az intézményben folyó oktató-nevelő munkáról, megismerhetik az itt dolgozó pedagógusokat, ízelítőt kaphatnak a tevékeny diákéletről. Reméljük a látottak találkoznak elképzeléseikkel és segítenek az iskolaválasztásban. Nyemcsok Mátyásné igazgató

tovább (ďalej) >>

 

   
   

Farsang 2016

Nyitótánc a farsangon.

tovább (ďalej) >>

 

   
   

Farsang az oviban

Ovisaink 2016 február 12-én délelőtt búcsúztatták a telet, az óvodai csoportokban elhangzott mondókákkal, énekekkel és a  hagyományos iskolai farsangi felvonulással. A kicsik az idén is nagy sikert arattak jelmezeikkel.

tovább (ďalej) >>

 

   
   

Október 23 - Iskolai megemlékezés

Diákjaink október 22-én 11 órától, az iskola aulájában idézték fel az 1956 október 23-án történt eseményeket. A zenés irodalmi megemlékezés Csicselyné Korbely Zsuzsanna, Tomasovszkiné Dányi Csilla és Molnár-Budai Barbara szervezésében, tanáraink aktív közreműködésével, énekkarosaink és irodalmi színpadosaink szereplésével készült.

tovább (ďalej) >>

 

   
   

Zielbauerov cezpoľný beh žiakov v Sarvaši

V Sarvaši sa 9. októbra 2015 konal cezpoľný beh žiakov, na ktorom sa zúčastňujú základné školy mesta Sarvaš a jeho okolia. Z Békéšského Sv.Ondreja prišli žiaci na toto podujatie na bicykloch . Tento beh sa koná na počesť pána učiteľa – telocvikára, Ondreja Zielbaura. Preteky otvoril hlavný organizátor, učiteľ...

tovább (ďalej) >>

 

   
   

Zber papiera a kovoveho šrotu v ZŠ Sarvaš

Každý druhý rok Slovenská základná škola, materská škola a kolégium v Sarvaši organizuje pre žiakov a ich rodičov zber papiera. Pred dvoma rokmi do troch veľkých kontajnerov nazbierali 32 924 kg papiera. Tohto roku už v štyroch kontajneroch bola váha papiera až 34 543 kilogramov

tovább (ďalej) >>

 

   
   

Slivkový kompót a slivkový lekvár

Deň sliviek je pre mesto Sarvaš jednou z tradičných akcií. V Slovenskej základnej škole, materskej škole a kolégiu sa žiaci tiež pravidelne zapájajú do tohto programu aj v škole. Touto aktivitou sa každoročne prispieva k zachovávaniu tradícií mesta. Druháci za pomoci pani učiteliek Aniky Árvaiovej a Ágneši Kugyelovej priniesli do školy zrelé slivky, z ktorých pripravili...

tovább (ďalej) >>

 

   
   

Szarvaš – Orošháza - Kardoskút – Biele jazero

V rámci týždňa mobility sa žiaci sarvašskej slovenskej školy vybrali na bicykloch do prírodnej rezervácie národného parku Kereš-Maroš. Ráno sme na železničnej stanici dostali malé darčeky, vesty s fosforeskujúcou páskou a cyklistické mapy. Hlavný organizátor Viktor Krivik nám poprial pekný deň. Mali sme objednaný aj osobitný vozeň, tu nám pomohli...

tovább (ďalej) >>

 

   
   

Učitelia zo Sarvaša v objatí ferraty HZS

Pani učiteľky Anika Podani, Nikolett Petrás, Zlatica Liska a pán učiteľ Pavle Kunovac zo Slovenskej základnej školy v Sarvaši sa rozhodli v polovici augusta spoznať Malú Fatru. Je to pohorie na Severe Slovenska v Žilinskom kraji. Je štvrtým najvyšším pohorím s bohatou a zachovalou západokarpatskou prírodou. Ubytovaní sme boli vo Vrútkach v chatke Strelka. Dozvedeli sme sa...

tovább (ďalej) >>

   
   

Szervusz nyár

Szervusz nyár, már megint rövid voltál! Augusztus 31-i tanévnyitó műsorukban többek között ezekkel a szavakkal búcsúztak a Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 5.b osztályos tanulói a nyári szünettől a Cervinus Teátrum színpadán. Vidám, a nyár minden fontos mozzanatát bemutató színjátékukat Galát Anna és Sinkáné Nyemcsok Erika pedagógusok instruálták.

tovább (ďalej) >>

 

   
   

Zdokonaľovanie sa v slovenskom jazyku

Bohatý program v Škole v prírode čakal žiakov zo Slovenskej základnej školy, materskej školy a kolégia v Sarvaši.Tradíciou je, že koncom júna a začiatkom júla chodia žiaci a učitelia na Slovensko.Tohto roku ich sprevádzali pedagógovia Zlatica Liska, Anikó Podani, Pavle Kunovac a Nikolett Petrás. Ubytovaní sme boli v Tatranskej Lomnici, kde nás pán riaditeľ PaedDr. Ján Poracký s láskou privítal a poprial príjemný pobyt...

tovább (ďalej) >>

   
   

Týždeň identity

Letný školský tábor v Slovenskej základnej škole v Sarvaši trvá šesť týždňov.Učitelia priravujú pre deti pestré programy. Týždeň identity sa konal posledný júnový týždeň, vedúcou tábora bola pani učiteľka Mária Molnárová Hrušková. Prvý deň predpoludním si deti prezreli pamätihodnosti nášho mesta...

tovább (ďalej) >>

   
   

Alapítványi bál  2015

Benefičný bál v Slovenskej základnej škole v Sarvaši

9. mája 2015 vo večerných hodinách vyvrcholili intenzívne prípravy žiakov, učiteľov, rodičov a priateľov školy spoločným stretnutím na priateľskej večeri, ktorá sa tohto roku niesla v znamení posolstva slovenského zbojníka, Juraja Jánošíka.

tovább (ďalej) >>

   
   
készítette: Szlovák Iskola