Školký časopis Ozveny

részletek, ďalej >>

Kiadványunk a 60. év alkalmából

részletek, ďalej >>

Alapítványunk!

a

Szlovák Iskoláért és Óvodáért Alapítvány

1999 óta sikeresen működik a szülők, támogatók segít-
ségével, tehetsé-
ges és rászoruló tanulóink érdeké-
ben.

Adószám:

18381748-1-04

Büszkeségeink

A „Szlovák Iskoláért és Óvodáért Alapítványt” 1999-ben Medvegy Pálné igazgató alapította.

részletek, ďalej >>

A nemzeti emlékhely és kegyeleti bizottság

felhívására tanulóink egy lelkes csoportja Csicselyné Korbely Zsuzsanna tanárnő vezetésével az Ótemetőben nyugvó jelentős szarvasi  személyeknek állított emléket.

a pályázat >>

Celostátna slovenská samospráva

Országos Szlovák Önkormányzat

Kapcsolódó pályázatok:
Az ismeretek nyomában
“Po stopách vedomostí”; Szlovákiában szlovákul

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

LSK Hungária Kft.

Tanuljon meg szlovákul

online!

 

Közzétett dokumentumaink:

Pedagógiai program

Szervezeti és működési sz.

Házirend

Közzétételi lista

Munkaprogram

Iskolánkban az 1949/50–es tanévben kezdődött el az oktató-nevelő munka. A nagy elődök egyik legfontosabb célkitűzését követjük mi is: az itt élő szlovák nemzetiség nyelvének és kultúrájának ápolását, megőrzését, a felnövekvő nemzedékre való örökítését.

Vyučovanie slovenského jazyka v Slovenskej základnej škole v Sarvaši je poslanie, ktoré vychádza z podstaty spoločenského prostredia mesta a jeho okolia. Zaistuje generačné spojenie v historickom vývine. Má pevnú väzbu na minulosť a súčasne vytvára podmienky pre zachovanie nielen jazyka, ale aj tých cenných fenoménov, ktoré sú znakom tu žijúcej spoločnosti. Sú to morálne hodnoty, ktoré sa odvíjajú od múdrosti predkov, ich poznania a spôsobu života.

Elérhetőségünk térképen 
   

Tajomstvo slivkového lekváru

Slovenská základná škola v Sarvaši zachováva tradície a každoročne začiatkom mesiaca september varíme slivkový lekvár. Tohto roku sme sladkú pochúťku varili v spolupráci s členmi slovenského kultúrneho spolku Vernosť... ..

tovább (ďalej) >>

   
   

Számkígyó és betűtenger

A nyár lopakodva távozott, az ősz osont helyébe. Elérkezett a nyári szünet legutolsó napja, mikor újra gyerekzsivaj töltötte meg a Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium folyosóit és tantermeit. Augusztus 31-én új tankönyvekkel gazdagodhatott az intézmény 402 tanulója, majd délután 38 első osztályba lépő kisgyermek engedte el bátortalanul anya-apa kezét azért, hogy élete első tanévnyitó ünnepségének legyen a főszereplője. ..

tovább (ďalej) >>

   
   

Národopisný tábor - Sarvašské slovenské klenoty

Každý rok žiaci Slovenskej základnej školy v Sarvaši čakajú ten týždeň, keď sa v rámci letného tábora uskutoční Národopisný tábor. Pestrý a bohatý program čakal každého účastníka. Aj v tomto roku od 17. júla do 21. júla za podpory Ministerstva ľudských zdrojov a Kultúrneho spolku sarvašských Slovákov Vernosť sa uskutočnil tento super tábor. ..

tovább (ďalej) >>

   
   

Po stopách vedomostí

V srdci Európy, na severe stredného Slovenska sa rozprestiera Žilinský kraj. Je jedinečný nielen svojou prírodnou scenériou, ale aj kultúrno-historickým dedičstvom. Tretí najväčší kraj na Slovensku tvorí päť regiónov: Orava, Kysuce, Turiec, Horné Považie a Liptov...

tovább (ďalej) >>

   
   

Banket a rozlúčka so školou v Sarvaši

Tradíciou je v našej škole, že na konci roka ôsmaci pripravia pestrý program pre učiteľov, ktorí ich učili počas ôsmych rokov. Aj tento rok sa predstavili svojou nápaditosťou a kreativitou. V programe šikovne uviedli tanečnými choreografiami ich život v škôlke a postupne od 1. prvej triedy až 8. triedu. Rozlúčili sa so svojimi učiteľmi Zuzanou Korbelyovou Csicselyovou a Henrikom Osztroluczkim...

tovább (ďalej) >>

   
   

Deň slovenského slova a piesne v Dabaši-Šáre

Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) každoročne vypisuje celoštátnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy, Priestormi znejú piesne Slovákov v Maďarsku s osobitným dôrazom na výber piesne zo svojho regiónu a výber z tvorby poézie a prózy po slovensky píšucich autorov v Maďarsku a autorov zo Slovenska...

tovább (ďalej) >>

   
   

Žiacka samospráva – netradičný deň

Dňa 19. apríla si počasie zavtipkovalo so žiackou samosprávou v slovenskej základnej škole v Sarvaši. V tento deň sa konal netradičný deň, ktorý je už tradíciou veľa rokov...

tovább (ďalej) >>

   
   

„Szilkét a lekvárnak!"

Iskolánk a 2016/17. tanévben az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával tehetséggondozó programot indított, melyen azok a kerámia szakkörös tanulók vesznek részt, akik kiemelkedő vizuális készséggel és kézügyességgel rendelkeznek. A kiválasztás során arra törekedtünk, hogy minél több hátrányos helyzetű gyermeknek adjunk lehetőséget tehetsége kibontakoztatására.

tovább (ďalej) >>

   
   

Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia

Fašiangy sú súčasťou slovenskej tradície a symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím maškarných karnevalov. Fašiangový karneval, ktorý každý rok pravidelne organizuje aj Slovenská základná škola, materská škola a kolégium v Sarvaši, sa uskutočnil v piatok 24. februára v Športovej hale na ulici Alkotmány.

tovább (ďalej) >>

   
   

Farsang 2017

2017 február 24-én került megrendezésre iskolánk farsangi ünnepsége, melyen jókedvű táncos produkciókkal igyekeztünk elűzni a telet.

tovább (ďalej) >>

   
   

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera-Hronského

Pod týmto názvom sa v roku 1991 v mestečku Šaľa, práve keď bolo v kalendári meno Matej, zrodila súťaž v prednese slovenských povestí. Názov súťaž dostala podľa významného slovenského spisovateľa a matičného činovníka, zakladateľa a prvého predsedu zahraničnej Matice slovenskej Jozefa Cígera-Hronského...

tovább (ďalej) >>

   
   

Slovenský týždeň v sarvašskej slovenskej škole

Bohatý a pestrý program pripravili učitelia slovenského jazyka pre všetkých žiakov školy. Slovenský týždeň sa začal 14. novembra. V pondelok šiestaci robili brdovce. Cesto im pomáhala pripravovať skúsená členka Kultúrneho spolku sarvašských Slovákov -Vernosť pani Eržika Križanská. Žiaci boli rozdelení do skupín a pani učiteľka Zuzana Csicselyová ich usmerňovala a informovala o postupe prípravy...

tovább (ďalej) >>

   
   

Kto čo vie?

Žiacka samospráva v Slovenskej základnej škole v Sarvaši na deň Mikuláša organizovala finále kultúrnej prehkiadky Kto čo vie? Žiaci niektorých tried si už predpoludním navodili príjemnú atmosféru s prípravou mikulášov z prírodných materiálov. Takže navedená nálada už spĺňala svoj účel.

tovább (ďalej) >>

   
   

Stretnutie národností v Agárde

V dňoch 11. novembra až 13. novembra sa uskutočnilo zaujímavé národnostné stretnutie víťazov celoštátnych súťaží v Maďarsku. Pozvanie prijali úspešní žiaci a pripravujúci pedagógovia z celého Maďarska, ktorí sa v minulom školskom roku aktívne zúčastnili celoštátnych národnostných súťaží a získali popredné umiestnenia.

tovább (ďalej) >>

   
   

Várak földjén, a Felvidéken

2016 október elején a szarvasi Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 7. osztályos tanulói, a „Határtalanul!” program keretén belül egy gyönyörű és tartalmas kiránduláson vehettek részt Nyugat-Szlovákiában. A „Határtalanul!” a nemzeti összetartozás operatív programja, melyet azért hoztak létre, hogy segítse az anyaországi és a határon túli magyarok közötti kapcsolatok építését.

tovább (ďalej) >>

   
   

Slovenské literárne a kultúrne popoludnie

V programe Kultúrneho spolku sarvašských slovákov Vernosť v mesiaci október patrilo literárne a kultúrne popoludnie. Začiatkom októbra s úctou a láskou prijali pozvanie pani umelkyňa, herečka dr.Zuzana Dósová a pán umelec Michal Hanigovský. Knižnica Slovenskej základnej školy v Sarvaši sa zaplnila členkami spolku a hlavne mladými poslucháčmi...

tovább (ďalej) >>

   
   

Svetový deň chôdze

Nedostatočná fyzická aktivita najčastejšie v kombinácii s nesprávnou výživou sa spolupodieľa na vzniku chronických ochorení ako srdcovocievne, onkologické, metabolické ochorenia pohybového aparátu. Formy pohybu sú rozmanité, každý si môže vybrať, prispôsobiť čo najvhodnejšie a najprirodzenejšie svojmu veku, fyzickému i zdravotnému stavu. Telesný pohyb je prírodzenou súčasťou života...

tovább (ďalej) >>

   
   

Slovenský haluškový deň v Kondoroši

Oživiť tradície a poskytnúť možnosť vidieť a najmä ochutnať jednoduché a tradičné jedlá našich predkov, už deviaty rok poskytla reštaurácia Slnečný lúč v Kondoroši. Slovenská národnostná samospráva spolu so Slovenským klubom bola hlavnými orgnizátormi tohto podujatia. Na súťaž sa prihlásilo 21 skupín z Kondoroša, Čabačúdu, Sarvaša, Kétšoproňu a z blízkeho okolia...

tovább (ďalej) >>

   
   

Tök jó, hogy köztünk vagy…

Ősz eleji, az egyik legnépszerűbb családi napját tartotta szeptember 30-án pénteken a Szlovák Óvoda kollektívája. Hétfőtől kezdődően gyűltek a gömbölyű, hosszúkás, ovális töktermések az óvoda udvarán, ugyanis a XIII. Töknapra készültek. Sindelné Ábrahám Erika óvodapedagógus a megnyitó beszédében elmondta, hogy ez a népszerű szokás a magyar gazdasági élethez, a betakarításhoz kapcsolódott...

tovább (ďalej) >>

   
   

Týždeň mobility – cyklistický výlet k Bielemu jazeru

Aj tento rok v dňoch od 16. do 22. septembra bola kampaň, ktorej cieľom bolo podporovať udržateľné dopravné opatrenia. Úlohou bola výzva ľudí vyskúšať alternatívy dopravy. ..

tovább (ďalej) >>

   
   

Tradičné varenie slivkového lekváru

V Slovenskej základnej škole v Sarvaši v spolupráci s Kultúrnym spolkom sarvašských Slovákov- Vernosť je už tradíciou varenie lekváru. Tohto roku sa varil v troch kotlíkoch. Slivky ponukli viaceré rodiny a učitelia. Keďže počasie nedovolilo lupkanie sliviek na dvore, žiaci šiesteho ročníka v školskej aule vykôstkovali všetky slivky...

tovább (ďalej) >>

   
készítette: Szlovák Iskola