„Vess lángot előttem, éjjeli szövétnek,
Képzelet! s világíts éjek éjjelébe;…
Hozd a kis temetőt lelkemnek elébe:
Hogy lássam az éjet, mely ottan feketül,
Halljam a csöndet, mely szent hamvak felett ül.

Hol a kéz, hol a kéz, aki fölemelje
Sírjokról a követ: egy nehéz századot?
Hol van a szellem, ki életre lehelje
A szívet, ha régen, elhamvadott?”

(Arany János)

A szarvasi Ótemető a város legrégibb temetője. Parcelláiban néhány olyan sírkő is áll, amelyet XIX. sz. első felében állítottak. A századvégi és a XX. század eleji sírköveken még sok a szlovák nyelvű felirat, jelezve, hogy Szarvas telepeseinek többsége szlovák volt, s nemzetiségüket és nyelvüket megőrizték.
A temető három részből áll. Nyugati fele a katolikus, a keleti evangélikus. Az északi sarokban elkerítve különül el az izraeliták temetője. Bejártuk az egész temetőt. Nagyon sok híres ember nyugszik itt. A város nagy egyéniségeket adott az országnak. Szinte az élet minden területén kiemelkedő munkát végző ember nyughelye az Ótemető.
Ennek alapján állítottuk össze a városi jelentős személyek emlékét, munkánkban segítségünkre volt Máté József.

The Old Cemetery of Szarvas is the oldest cemetery of the town. In its plots you can find some gravestones which were set in the beginning of the 19th century. On the gravestones from the end on the19th century and from the 20th century in most cases the inscription is in Slovak language. It indicates that the most of the settlers of Szarvas were Slovak and they preserved their nationality and language.
The cemetery consists of 3 parts. The western part is catholic and the eastern part is evangelical. In the northern corner there is the enclosure of Jewish cemetery separated.
We walked over the whole cemetery. A lot of famous people lie here. József Máte helped us.
The town gave huge personalities to the country. The Old Cemetery is the place of people who did significant work in nearly all parts of the life.
We compiled the town Pantheon by this.

A térképen a sírokra kattintva vagy a neveket kiválasztva ismertetőt olvashatsz az elhunytakról!

vissza a főoldalra

készítette: Csicselyné Korbely Zsuzsanna (témavezető tanár), Sztancsik Dániel 8.b, Hricz Erik 8.b, Kőrösi László 7.b