Alapítványunk!

a

Szlovák Iskoláért és Óvodáért Alapítvány

1999 óta sikeresen működik a szülők, támogatók segít-
ségével, tehetsé-
ges és rászoruló tanulóink érdeké-
ben.

Adószám:

18381748-1-04

 
 

Milí čitatelia!

Ponúkame vám novú učebnú pomôcku, ktorá vás pripraví na prvý stupeň slovenskej jazykovej skúšky. Vypracovali ju skúsení pedagógovia Slovenskej základnej školy v Sarvaši, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s výučbou slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Je určená žiakom, študentom a ostatným záujemcom, ktorí sa chcú pripraviť na tento typ jazykovej skúšky. Príručku odporúčame aj učiteľom, ktorí v nej určite nájdu inšpiráciu a vhodný učebný materiál. Je výbornou praktickou pomôckou aj pre tých, ktorí si chcú len zdokonaliť svoje vedomosti a zručnosti zo slovenského jazyka a zlepšiť svoje komunikačné schopnosti.

Praktickú príručku si môžete objednať poštou na adrese školy, alebo na webovej stránke SZŠ v Sarvaši.

Adresa školy: Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

 Szabadság utca 29.

 5540 Szarvas

Vzor z knihy:

készítette: Szlovák Iskola