2021 - 2022 tanév

Az improvizáció hatalma
Sok esetben kell előre nem várt helyzetekre reagálnunk, kész tényekhez alkalmazkodnunk, vagy ott szólnunk, ahol egyébként csendben maradnánk. A gyors reakciókészség, a beleélő képesség elengedhetetlen a mindennapi életben és bizonyos tanulási helyzetekben is. Ezt a tényt használták fel a Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 8. osztályos tanulói, akik egy héten át vállalkoztak arra, hogy minden délután improvizáljanak. 3 csoportban, szlovák nyelven, online folytattak művészi gyakorlatokat iskolánk „nagyjai”. Az egy hetes, játékos, sok mosollyal járó szituációs gyakorlatokat Monika Necpálová lektornő vezette, aki az élményszerű oktatás mellett tette le a voksát, és eszerint is kooperált a képzés ideje alatt. A szlovák irodalom alapműveit hívta segítségül tervei megvalósításához. A váratlan színpadi szituációk alatt a tanulók új oldalait fedezhettük fel, ugyanakkor segítettek a kis színészeknek a koncentráció fenntartásában és az együttműködő készség javításában is. Az „IMPRO” sikerét az is bizonyítja, hogy bár önkéntes volt a részvétel, mégis minden délután, minden csoport a maximális létszámmal működött online. A résztvevők rövid véleményeket is megfogalmaztak a könyvtárban töltött délutánokról.
„Nem szeretem a drámát, de ez nagyon jó volt.” ( GY.Á, ), „Megtanultam csoportban dolgozni, meglepetésszerű szlovák nyelvű feladatokkal.” (M.K.) „Nagyon jól éreztem magam, sajnálom, hogy jövőre már nem vehetek részt benne, köszönöm az egy hetet.” (T.A.) „Érdekes volt, sok újdonságot tanultam.” (Sz.D.) „Hasznosan töltöttem az időmet és rengeteget nevettem.” (D.B.) „Kreatív, természetes és mókás volt minden feladat.” (B.M)
A rugalmas reakciók fejlesztését a Vertigo Szlovák Színház és a Határon Túli Szlovákok Hivatala tette lehetővé a szarvasi szlovák iskola nyolcadikos tanulói számára, akik oklevéllel a kezükben és óriási mosollyal az arcukon zárták a lendületes, újszerű szlovák nyelvi képzést.
Kmotricza Margit
Impro v literatúre
Impro v literatúre pod hlavičkou Slovenského divadla Vertigo a za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa uskutočnilo počas novembra 2020 v Slovenskej základnej škole, materskej škole a kolégiu, Sarvaš.
Dielne improvizácie pre žiakov základnej školy viedla lektorka Monika Necpálová. “Účastníci s radosťou navštevovali každú dielňu improvizácie. Ich elán a úsmev bol dominantným znakom celého cyklu dielní. Šikovnosť ôsmakov a ich ochotu vyskúšať si nové veci na pomedzí divadla a literatúry si budem dlho pamätať,” hovorí Monika Necpálová, ktorá spolupracuje so Slovenským divadlom Vertigo i školou v Sarvaši už niekoľko rokov.
Lektorka zo Slovenska, ktorá sa zameriava na prácu s deťmi a mladými cez umelecké metódy, podotýka: “Naše týždňové dielne improvizácie na témy zo slovenskej literatúry žiakom priblížili významných slovenských autorov pre deti  - Hronského, Ďuríčkovú, Dobšinského. Diela týchto autorov mali potenciál upútať pozornosť účastníkov dielní a budovať pozitívnu atmosféru v skupine. Hoci sme pracovali online, môžeme hovoriť o kvalitatívne hodnotných divadelných dielňach. Stačí sa pozrieť na progres žiakov od začiatku cyklu dielní do konca. Na záver sa všetci výborne ukázali v hereckých improvizačných výstupoch. Improvizácia pracovala s fyzikalitou žiakov, ale rozvíja aj ich komunikačné schopnosti v slovenčine a myslenie v slovenskom jazyku. S radosťou sa so všetkými účastníkmi stretnem i v budúcnosti.
Kata Laurik: Myslím si že tento krúžok bolo veľmi zaujímavé, veselé a len niekedy ťažké. Veľmi veľa som sa usmievala. Podľa mňa pohybné úlohy boli ťažšie. Teším sa, že mohla som sa zúčasťniť na umeleckých cvičeniach v slovenskom jazyku.
Miši Bárány: Pre mňa bol veľmi obľúbené, kreatívne a prírodzené #IMPRO#. Ja aj inak mám rád drámu. Monika Necpálová bola s nami trpezlivá, a vždy mali sme dobrú náladu a pri tom so sa naučil nové slová a výrazi.
Luca Skorka: Moja najúbľúbenejšia úloha bola hodiť neviditeľnú loptu, bolo to zaujímavé.
Zsombor Szöcs. Improvizácia pre každý vek je zaujímavá, celý týždeň rýchlo odišiel, lebo bolo veselé a zaujímavé. Všetké hry boli pre nás náučné, ďakujeme pekne organizátorom.
Brigitta Dávid:  Čas trávila som  veľmi dobre, lebo rozprávali sme sa po slovenský a úlohy boli zaujímavé.
Dorka Szalai: Škoda, že sa skončil tento týždeň, lebo bolo veľmi zaujímavé takto sa učiť.
Adrienn Tóth: Cítila som sa veľmi dobre, a mi je ľúto že na budúci rok nemôžem zúčasťniť sa na Impro v slovenskom jazyku.
Klaudia Molnár: Táto slovenská dramatizácia bola pre mňa nová a neobičajná. Napriek tomu to bolo zaujímavá, hravá a mohla som sa venovať pre slovenčinu celú hodinu. Zostavili sme príbehy nie samostatne ale s ostatnými ôsmakmi a naučila som sa pracovať v teame. Teraz už viem, že čo je to „Gevenducha”, ako viem hodiť neuviditeľnú loptu, rozprávať sa bez textu. Tento kurz trval iba cez týždeň, ale aj tak som sa výborne zabávala. Zatial sa mi v príprave na jazykovú skúšku najviac páčila Improvizácia. Teším sa k tomu, že mohla som absolvovať kurz s Monikou Necpálovou.
Adrienn Varga: Najviac sa mi páčila zrkadlová hra.
Gerda Nádi: Týždeň bola zaujímavá a veľmi zábavná.
Patrik Csipes: Ďakujem pekne, tento týždeň bol veľmi dobrý lebo rozprávali sme len po slovensky a sme sa hrali.
Eszter Kondacs: Cítila som sa každý deň veľmi dobre, lebo Monika bola s nami milá a trpezlivá a smiala sa s nami aj ona.
Dávid Kondacs: Najzaujímavejší deň bola streda, lebo kreslili sme a hrali sme sa.
Dóra Antal: Konverzácia bola zaujímavá a naučila som sa z rozprávky nové slová a výrazy po slovensky.
Vivien Sándor: Zlepšila som sa z gramatiky, a dráma bola veľmi dobrá napriek tomu, že prvýkrát som to vyskúšala.
Regina Kovács: Naučila som sa nové slová, ktorých používala som cez týždeň vždy smelšie a smelšie.
Lili Roszik: Programy boli rozlýšné, ale vždy zaujímavé. Bohužial nemôžeme v tom pokračovať ďalej.
Máté Somogyi: Nemám rád drámu, ale to bolo dobré a vtipné. Rozprávky slovenskej literatúry boli náučné a porozumiteľné. Naučil som sa z nich nové slová. Som šťastný, že mohol som sa zúčasťniť na Improvizácií. Mali sme dobré hodiny, aj to bolo dobré, že na koniec dostali sme diplomy.
Izabella Lauday: Ďakujem pekne za zaujímavý týždeň! Dráma nie je moja najoblľúbenejšia aktivita, ale teraz už inak myslím. Hry boli smiešné, teta Monika bola milá a zlatá. Len to bolo zlé, že to bolo len online. Dúfam, že v budúcnosti dostaneme takú príležitosť, keď sa stretneme a hráme sa spolu príbehy.
Zsófia Lipták: Lepšie by bolo, ak mali by sme hodiny spolu reálne a nie len na zoom. Som vďačná.
Hanna Sztancsik: Veľa som sa kamarátila, hry boli dobré.
Boglárka Brachna: Čakám ďalšie improvizačné hodiny, ktoré pre mňa boli úspešné, lebo naučila som sa veľa. Dopredu tešili sme sa, lebo „nasleduje slovenský zoom”. Tento týždeň bol veľmi zábavný.
Tamara Korim: Bola som veselá cez umelecké cvičenia, už chcem ísť do slovenského krúžku. Herecstvo bola ťažká práca, ale zábavná. Ďakujem pekne za možnosť.
Ákos Gyurcsik: Ja nemám rád drámu, ale to bolo dobré. Hodiny boli zaujímavé a vtipné, často som sa usmieval. Mám rád improvizáciu a často myslím na tie hodiny.
Úprimné ďakujem patrí aj škole, ktorá s veľkou otvorenosťou a flexibilitou reagovala na súčasnú situáciu a obmedzenia v súvislosti s ochranou zdravia, takže sme spoločne so Slovenským divadlom Vertigo uspeli dielne zorganizovať vynikajúco. S veľkým potešením sledujem, že je možné prelínať benefity formálneho a neformálneho vzdelávania a spolupráca je vždy radosťou, ak sa stretnú na oboch stranách ľudia rozhľadení a otvorení novému. Z týchto spoluprác potom ťažia samotní účastníci dielní, pre ktorých to všetko s celým srdcom robíme.”
Margit Kmotricza a Monika Necpálová
INFORMÁCIÓ
5540 Szarvas, Szabadság út 29
Email: iroda@szlovak-szarvas.edu.hu
Telefon: +36 66 312-104
KÖZÖSSÉGI MÉDIA
Copyright © Szlovák Általános Iskola, Szarvas 2019. All rights reserved.