2021 - 2022 tanév

Dni sliviek  v Slovenskej základnej škole v Sarvaši

Sladká slivka to je vec!
Vie to každý vzdelanec…
Lepšia ako čokoládka,
je zo stromu slivka sladká.
Školský rok  opäť zaklopal na dvere a  Slovenská základná škola v Sarvaši ožila smiechom detí a prácou pani učiteliek, ktoré pripravovali  triedy a školské pomôcky pre malých aj veľkých školákov. Začiatok septembra a tým aj školského roka na škole je neodmysliteľne spojený s varením slivkového lekváru. Predchádzajúce obdobie poznačila pandémia koronavírusu a boli sme veľmi radi návratu do starých koľají. Tieto dni sú vedené pod taktovkou Pavle Kunovaca, Henrika Osztroluczkeho a skúsených členov spolku sarvašských Slovákov VERNOSŤ, ktorí pozorne dohliadajú na prácu dospelých i detí. Akciu podporila aj Slovemská samospráva mesta Sarvaš. 9. septembra popoludní žiaci spolu s učiteľmi priložili ruku k dielu a umyté slivky „vylúpkavali“ - vykôstkovali. Na lekvár sa nikdy nepoužívalo ani v minulosti ovocie, ktoré padlo na zem prirodzeným spôsobom. Okolo stromu sa vždy rozložili plachty a na ne sa slivky striasli priamo zo stromu. Po umytí a vykôstkovaní sa nakládli do kotla, pričom najlepší bol kotol medený. Aj dnes je to tak.
   Na druhý deň sme mohli začať s varením pravého slivkového lekváru. Vo štvrtok ráno  netrpezlivo stáli na dvore dva kotle,  pripravené na varenie pravého slivkového lekváru. Voda ani cukor sa nepridáva. Odkôstkované a umyté slivky postupne menili svoju podobu. Každý vedel, čo má robiť. Vôňa slivkového lekváru zaplnila školský dvor a celú školu. Žiaci každej triedy spoločne s pani učiteľkami mohli  na školskom dvore sledovať „pufkalúci“ lekvár. Veď miešať varechou od rána do večera je namáhavá práca a treba si ju vlastnoručne vyskúšať.  Významnú udalosť školy si nenechala ujsť ani pani riaditeľka Zuzana Nemcsoková, ktorá svojou prítomnosťou podporila prácu detí a učiteľov. Prvou sladkou odmenou pre všetkých  bol ciberaj/prvá pena, ktorá sa odoberá počas varenia/, ktorý si žiaci aj učitelia natreli na chlieb a ochutnali.  Lekvár postupne naberal svoju podobu. Varenie trvalo  do večerných hodín.  Lekvár sa nám podaril a po naložení do pohárov bude  náplňou do výborných a chutných jedál.
  V piatok slivkové dni pokračovali prípravou ďalších dobrôt.  Bývalé aj súčastné pani učiteľky už skoro ráno piekli „kifle“, sladké rožky plnené „naším“ lekvárom. Pri práci im pomáhali aj popoludňajšie učiteľky. Na „kifliach“ si pochutnali deti na olovrant, ale boli aj sladkou pochúťkou pre vzácnych hostí zo Slovenska, z Popradu, ktorí nás navštívili  pri príležitosti Dní sliviek v Sarvaši. Na slávnosti sa naše deti prezentovali krásnym kultúrnym programom, ktorí pripravili Margit Kmotricza, Jana Brhlíková, Csilla Sindel a József Iváncsó. Dni sliviek pokračovali až do nedele. Ďakujeme učiteľom, žiakom a samozrejme všetkým, ktorí  prišli  a  pomohli prispieť k slávnostnej atmosfére s vôňou slivkového lekváru.
Alena Kosc
INFORMÁCIÓ
5540 Szarvas, Szabadság út 29
Email: iroda@szlovak-szarvas.edu.hu
Telefon: +36 66 312-104
KÖZÖSSÉGI MÉDIA
Copyright © Szlovák Általános Iskola, Szarvas 2019. All rights reserved.