Alapítványunk!

a

Szlovák Iskoláért és Óvodáért Alapítvány

1999 óta sikeresen működik a szülők, támogatók segít-
ségével, tehetsé-
ges és rászoruló tanulóink érdeké-
ben.

Adószám:

18381748-1-04

 
 
 

60. výročie školy

Slovenská základná škola, materská škôlka a žiacky domov v Sarvaši oslávili v sobotu 16.mája 2010 okrúhle 60.výročie svojho založenia. Na tieto oslavy sa dôkladne a dlhodobo pripravovali. Pri tejto príležitosti som sa ako hosťujúca učiteľka slovenského jazyka a literatúry chcela trochu zamyslieť nad skutočnosťou, že na Dolnej zemi ešte stále sú zanietení ľudia, ktorí dávajú svoje deti do slovenskej školy a nadväzujú tak na to, čo začali v Sarvaši vytvárať prví osadníci v roku 1722.

ďalej >>

   
   

A Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon
fennállásának
60. évfordulója

Az 1949/50-es tanévben nyitotta meg először kapuit a város központjában álló, ma már méltán gyöngyszemként emlegetett „szlovák suli”, ahol a hat évtized alatt több generáció nőtt fel szlovák szón, szippantotta magába és vitte tova életének más állomásaira is a szlovák kultúrát. Ennek a jeles alkalomnak a megünneplésére gyűltek össze május 15-én,

ďalej >>

   
   

Jókívánságok

Milá pani riaditeľka, milí pratelia!

Symbol vzdelanosti – slovenská škola. Slovenská škola je nielen vzdelávacou inštitúciou, ale je miestom ľudskosti, nositeľom a pestovateľom slovenských tradícií.
Základom každej školy sú jej žiaci a jej učitelia. Učitelia, pre ktorých je ich práca poslaním, službou svojej národnosti, ktorí poskytujú svojim zverencom vedomie vlastnej životnej cesty.

ďalej >>

   
   

Milí priatelia!

Vítame Vás na žiackej linke, webovej stránky Slovenskej základnej školy, žiackeho domova a materskej školy Sarvaš.
Sme ôsmaci a radi by sme Vám ukázali našu školu.

ďalej >>

   
   

CRIEPKY

Súťažné práce žiakov školy:

V školskom roku 2008/2009 sa žiaci našej školy opäť zapojili do slovenskej súťaže vyhlásenej Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku v Békešskej Čabe. Tohto roku bola vyhlásená téma: „Moja škola, naše školy”. Uvedenú tému spracovali a výskumu sa venovali títo žiaci našej školy:

ďalej >>

   
   

Remeslá

Ste prechladnutý alebo máte problémy so žaludkom? Skúste to s modem. Už naši predkovia ho poznali ako vymikajúci liečivý prostriedok. Vmiešaný do horúceho mlieka alebo čaju je osvedčeným liekom proti chrípkovým infekciám.
Medová voda vám pomôže aj proti nespavosti. Vtedy primiešajte polievkovú lyžicu medu do pohára vlažnej vody a vodu po dúškoch vypite..

ďalej >>

   
   
készítette: Szlovák Iskola