O histórii našej školy

Naša škola bola založená v roku 1949. Vyučovacím jazykom bola slovenčina. Vznik školy sa spája so slovenskými tradíciami sarvašského prostredia. Slovenčina, ktorá sa v minulosti ozývala v celom okolí zvonivým hlasom si žiadala posilňovanie i v školských laviciach. A tak vyrástli mnohé generácie žiakov, ktorí sa naučili používať slovenský jazyk.
Žiaci sa pozreli do dávnych zápisov a veľa sa dozvedeli o tom, čo všetko zaujímalo ich rovesníkov a aké zvyky a tradície boli v našej slovenskej škole. Niektoré objavy už spracovali, iné ešte dokončia a neskôr ich uverejnia.