Alapítványunk!

a

Szlovák Iskoláért és Óvodáért Alapítvány

1999 óta sikeresen működik a szülők, támogatók segít-
ségével, tehetsé-
ges és rászoruló tanulóink érdeké-
ben.

Adószám:

18381748-1-04

 
 

 

Slovenský pamiatkový dom

 

Čo mi povedala socha?

 

Sarvašský Suchý mlyn

 


Súťažné práce žiakov školy:

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku a Slovenské pedagogické metodické centrum CSS vypísal súťaž pre deti a mládež.

Témy súťaže boli:

  1. Staviteľské pamätihodnosti Slovákov v Maďarsku
  2. Živý odkaz osobností zašlých čias

Z našej školy sa prihlásilo 5 žiakov.

Zo siedmej triedy:

Barbara Kulíková: Premeny mojej školy – spomienky, ktoré nevybledli.
Pripravujúca učiteľka: Dana Lukáčiková

Kamilla Zolvánová: Prvá poľnohospodárska škola v Uhorsku
Pripravujúca učiteľka: Marta Dekrétová

Z ôsmej triedy:

Ármin Hruška: Mladé letá v Sarvaši alebo Čo mi povedala socha?
Pripravujúca učiteľka: Dr. Dagmar Králiková

Bence Szeljak: Sarvašský Suchý mlyn
Pripravujúca učiteľka: Zlatica Lišková

Edina Zimová: Sarvašský slovenský pamiatkový dom
Pripravujúca učiteľka: Zuzana Csicselyová

V Békéšskej Čabe 20. mája 2011 boli prezentácie.

Porota udelila I. miesto Árminovi Hruškovi
Osobitnú cenu dostala Edina Zimová

Gratulujeme im a každému účastníkovi!

 

készítette: Szlovák Iskola