2019 - 2020 tanév

„ A kert sokkal többet ad, mint mennyit nekünk kell adni érte.”
(Péreli Zsuzsa)
A 2018/2019-es tanévben az Iskolakertekért Alapítványnak köszönhetően lehetőségünk adódott, hogy nekünk is legyen saját gyakorlókertünk. Szarvas Város Önkormányzatának és a helyi Szlovák Önkormányzatnak hála, ehhez ideális helyet biztosítottak a Szlovák Tájház közvetlen szomszédságában. Ennek jóvoltából az intézmény egy olyan megművelhető földterülettel rendelkezik, ahol a gyerekek nyomon követhetik az évszakok váltakozását a konyhakertben is. Méretéből (közel 1000 nm-es teljes terület, ebből 400 nm maga a kert) és családi ház jellegéből adódóan kiválóan alkalmas arra, hogy az iskolakerttel kapcsolatos feladatokat, az ehhez kapcsolódó játékokat és szabadidős tevékenységeket a leghatékonyabban és legváltozatosabban tudjuk megvalósítani. A kertművelés gyors sikerrel jutalmazta a kisgazdákat, hiszen pár hét elteltével szedhető volt a retek, fejthető a borsó, mosható a saláta. A gyógy- és fűszernövényekről vágható az első hajtás, készülhettek a limonádék, levesek. Hosszú távú terveket lehet szövögetni frissen ültetett gyümölcsfa csemeték, málna, szeder és ribizlibokrok tövében, melynek beszerzése a szülők segítségével folyamatos. Ezek megvalósításához azonban megfelelő előkészítésre volt szükség, hiszen tavaly tavasszal még füvesített terület volt, melynek egy részét ősszel felszántottak. Idén tavasszal rotáláson esett át szintén szülői segítséggel. Ezt követően a gyerekek is bekapcsolódhattak a kert meghódításába. A kisebb és nagyobb korosztály is élvezettel, egyénileg, illetve csapatokat alkotva -néha egymással versengve- szedegette a fűcsomókat.
A sikeres pályázatnak köszönhetően a művelésre alkalmas eszközök is időben megérkeztek. A gyerekek örömmel és nagy lelkesedéssel vették a kezükbe többek között az ásót, kapát, gereblyét, mellyel kezdetét vették az iskolakert kialakításának. A gyerekek mellett - mint ahogy azt már fentebb említettem - a szülők is aktívan kivették a részüket, hogy a gyakorlókertünk minél színesebb és gazdagabb legyen. Kérésünkre több felajánlás érkezett. Vetőmagokkal, palántákkal, gyümölcsfákkal, termő bokrokkal és virágzó növényekkel gazdagodott a kertünk.
Sajnos az időjárás nem mindig kedvezett nekünk, így igyekeztünk minden esőmentes napot kihasználni.  A kerti munka lázasan folyt. A fűcsomók helyét először eper, majd borsó váltotta fel, egyre több parcella kialakítására került sor, napról-napra nőtt a növények által elfoglalt terület. Tavasz végére közel 25 féle zöldség és gyümölcs növekedett a kertben, melyből júniusban már az iskola valamennyi tanulója csemegézett.
Intézményünk jelenleg közel 360 főből, 20 osztályból áll. A legtöbb osztály nagy érdeklődést mutat a kert felé. Célunk, hogy a jövőben minél több pedagógus és osztály kapcsolódjon be a programba, megismerve ezáltal a kert nyújtotta lehetőségeket, örömöket.
Kmotricza Margit kertvezető helyettes gondoltait idézve megtudhatjuk, hogy osztálya milyen lelkesedéssel vágott bele a munkába:
„A kertészkedés világnapját választotta indulása időpontjául a Szlovák Általános Iskola 4. b osztályos tanulói. Hogy hová indultak? Az iskolakertbe. Eddig soha nem tapasztalt izgalom járta át a munkásruhába öltözött, kesztyűvel és kerti szerszámokkal felfegyverkezett osztályközösséget. Mi van ott? Mit fogunk csinálni? Záporoztak a kérdések a tanulók részéről jobbról és balról folyamatosan, amint kiderült, hogy beindult a haszon és oktatókert. Málna, szeder és ribizlibokrok ültetésével kezdték meg a terület meghódítását. Gondos és növényeiket szerető gazda módjára a tanulók el is neveztek egyes frissen ültetett példányokat. Így Szederke és Szeder Royal tüske nélküli tövek az őket ért hurcibálás, beiszapolás és alapos odalapogatás/tömörítés után egyetlen feladatukra koncentrálhattak, mégpedig a növekedésre.„
Az iskola falain belül is folyamatos a készülődés. A növények táblái magyar és szlovák elnevezéssel pirográf technikával készültek el, melyeket szintén a gyerekek helyeztek el iskolakert átadó ünnepségünkön. További terveink között szerepel egy saját iskolakerti logó, melyet a felső tagozatosok körében hirdetünk meg a rajz szakos pedagógus bevonásával. A tavalyi évhez hasonlóan idén is leginkább technika óra keretein belül járnak ki a kertbe a tanulók. Emellett azonban más szakos kollegák is bekapcsolódnak a munka folyamaiba, akár más órákon (környezetismereten, ahol a virágzó növények részeiről tanultak) vagy délutáni foglalkozás keretében.
A NAT-ban meghatározott nevelési céloknak megfelelően, Pedagógiai Programunk célul tűzte ki a következőket, mint nevelő-oktató munkánk feladatai:
- A tanulókat az élet tiszteletére, a természet szeretetére, az emberi munka, a kultúra megbecsülésére kell nevelni.
- Fejleszteni szükséges a tanulók testi-lelki állóképességét, fizikai és szellemi munkabírásukat, kudarctűrő képességüket.
- Fontosnak tartjuk kialakítani a tanulókban az egészséges életvitel igényét, az ehhez szükséges önfegyelmet.
- Tanulóinkat tevékeny és alkotó életre, öntudatos magatartásra neveljük.
A Szlovák Iskola vezetősége is ezt a célt tartotta szem előtt, amikor pályázatírásba kezdett új, cselekvésorientált tanulási formákat keresve. Mindemellett öngondoskodásra, együttműködésre, egészséges szabadidő eltöltésére nevel az új kert, ahol épp olyan fontos a munkavégzés, mint közben a kikapcsolódás.
Az iskolakert megvalósulásával minden diákunk testközelbe kerülhet a természettel, kertgondozással, önellátó gazdálkodás alapjaival. Tanulóink közül sokan jönnek olyan családokból, ahol kertműveléssel nem foglalkoznak a szülők. Így a gyermekek nem ismerik az alapvető gazdálkodási, kertművelési feladatokat, folyamatokat. Gyakran nem tudják, hogy a növényeknek mely részét fogyasztjuk, hogyan készítjük el ételnek.
Az ismeretszerzés mellett a gyermek fizikai munkabírása is fejlődik, valamint megtapasztalják azt az örömteli érzést, hogy munkájuk gyümölcse kézzel foghatóvá válik, és ehetővé is!
Sokakban megfogalmazódik a kérdés, hogy mi lesz a kertünkkel a nyári szünetben, amikor minden gyermek a szabadságát tölti? Igazán szerencsések vagyunk, hiszen minden év július végéig nyári táborokat szervezünk. Minden héten 2 alkalommal látogatták a gyerekek az iskolakertet, melyen mindig nagy volt a lelkesedés. Ebben a hónapban volt ugyanis a legtöbb lehetőségük arra, hogy az általuk elültetett, lelkesen gondozott magok, bokrok gyümölcsét, termését learassák és megkóstolják.
A természetvédelemre (növény- és állatvédelemre) a gyerekek is nagyon odafigyelnek. A kertben csakis a kézi gyomlálásra összpontosítottunk. Nem használtunk semmilyen vegyszert, bio kertészkedést folytatunk. A kerti élőlényekre is figyelmet fordítottunk. Ennek kapcsán készítettek a 4. osztályos tanulók egy rovar lakot.
Az „égig érő tantermek” számtalan lehetőséget tartogatnak az iskola valamennyi tanulójának és pedagógusának, akik az első magonc elültetése óta türelmesen várják, hogy Szederke és Szeder Royal, valamit a kertészkedés valamennyi előnye termőre forduljon.
Vajda Ildikó
INFORMÁCIÓ
5540 Szarvas, Szabadság út 29
Email: iroda@szlovak-szarvas.sulinet.hu
Telefon: +36 66 312-104
KÖZÖSSÉGI MÉDIA
Copyright © Szlovák Általános Iskola, Szarvas 2019. All rights reserved.