Alapítványunk!

a

Szlovák Iskoláért és Óvodáért Alapítvány

1999 óta sikeresen működik a szülők, támogatók segít-
ségével, tehetsé-
ges és rászoruló tanulóink érdeké-
ben.

Adószám:

18381748-1-04

 
 

60. év kiadványai

A Szlovák Iskola, Óvoda és Diákotthon 60. születésnapja tiszteletére változatos, szerteágazó kiadványt jelentett meg a nagyközönség számára. Átfogó és mindenre kiterjedő információt szeretnénk nyújtani iskolánk tanulóinak életéről, sikereiről, az intézményvezetés, a tantestület, a technikai dolgozók tevékenységéről.
Az Idő visszhangja I. kötete – Ozveny času I – az intézmény működésének első 50 évét foglalja magába, 1949 - 2000 évig. Az idő visszhangja II. – Ozveny času II – az utóbbi 10 év életét mutatja be. 2004-ben – a teljeskörű rekonstrukció által az új épületben – oktató-nevelő munkánkban a legmodernebb eszközök használata vált lehetővé, amelyek lehetővé tették, hogy a 21. század elvárásainak megfelelően tevékenykedjünk.
Az intézmény életét, pozitív nemzetiségi értékeit az oktatás mindhárom területén részletesen mutatjuk be. Szólunk az óvoda, az iskola és a diákotthon működéséről és szerepéről.
/Az intézmény életének bemutatása szlovák és magyar nyelven is./

A Szlovák Iskoláért és Óvodáért Alapítvány munkájáról, jelentőségéről, céljáról is beszámolunk, hiszen működésének 10 éve alatt nemes ügyeket támogatott, többek között: egyházi-, színjátszó-, citera-, nyelvi táborokat és kirándulásokat.
A kiadványban foglalkozunk iskolán kívüli tevékenységünk bemutatásával is: a 16 féle működő szakkör lehetőséget nyújt tanulóink egyéniségének, képességének kibontakoztatásához.
Az intézmény kapcsolatai is széleskörűek, együttműködésünket igazolják: a szarvasi Szlovák Önkormányzat, a Vernosť szlovák klub, a Szlovák Tájház, a Tessedik Múzeum, a Szlovák Kutató Intézet rendezvényein való aktív részvétel. Ezeknek a szervezeteknek ezúton is köszönetünket fejezzük ki.

„Tanulóink írták” és a „Nemzedékek emlékei” részben tanítványaink fejezik ki gondolataikat, érzéseiket, milyen ma „szlovákosnak” lenni. Fantáziájuk szárnylásában leírják, hogyan képzelik el iskolájukat 100 évesen. A tanulói és a valaha itt dolgozó kollégáink visszaemlékezései boldog, feledhetetlen közösségi életről számolnak be. Kiadványunkban bemutatjuk az intézményünkből távozott, legalább 10 évet itt dolgozó kollégáinkat: pedagógusokat, gyermekfelügyelőket, pedagógiai munkánkat segítőket.
A könyv végén a jubileumi év tanárai, dolgozói, az osztályok névsora is helyet kapott, majd az intézményi élet képes antológiája következik, mintegy 50 oldalon keresztül. A kiadvány az iskola Himnuszával - Hymna školy – és egy Balladával zárul, amely az intézmény 60. évfordulója tiszteletére készült.
A kiadvány DVD mellékletét képezi egy interaktív digitális könyv (számítógépes formában), mely videó-, hang-, és kép anyagával teszi teljessé a könyvet.

A kiadványok megrendelhetők postán a következő címen: 5540 Szarvas, Szabadság u. 29
Interneten: iroda@szlovak-szarvas.sulinet.hu E-mail címen.

A kiadványok árai:
Ozveny času I kötet: 1000Ft

Ozveny času II kötet: 2500Ft + DVD(digitális könyv) 500Ft

készítette: Szlovák Iskola