2019 - 2020 tanév

Potulky po zaujímavých miestach
Sarvaša
Poznávať svoje mesto je túžbou každého obyvateľa mesta a aj žiakov našej školy. Spoznávať podrobnejšie niektoré zaujímavé miesta v meste je aj cieľom výchovno.vzdelávacieho procesu. Zaujímavé aktivity našej školy umožňujú spoznať a osobne navštíviť niektoré pamätihodnosti a inštitúcie v meste. Zabezpečujeme rôzne exkurzie, návštevy múzeí, výstav, kultúrnych podujatí organizovaných v slovenskom jazyku a aktívne prispievame vlastným programom. Mnohé spomenuté aktivity pomáhajú žiakom prepájať teóriu s praxou a tak prehlbovať vedomosti aj zo slovenkého národopisu. Najúspešnejšie akcie sa už začínajú stavať tradičnými a obľúbenými miestami.
INFORMÁCIÓ
5540 Szarvas, Szabadság út 29
Email: iroda@szlovak-szarvas.sulinet.hu
Telefon: +36 66 312-104
KÖZÖSSÉGI MÉDIA
Copyright © Szlovák Általános Iskola, Szarvas 2019. All rights reserved.